Điện lạnh - Điện máy
Chia sẻ:    
Để Rao vặt này của bạn được khách hàng liên hệ nhiều hơn, hãy :
(Soạn tin THV 176621 gửi 8700 để nâng thành tin VIP trong 1 ngày)
(Soạn tin THH 176621 gửi 8700 để nâng thành tin HOT trong 2 ngày)
(Soạn tin THT 176621 gửi 8600 để kích hoạt hiển thị tin đăng của bạn)
(Soạn tin THU 176621 gửi 8700 để nâng up tin lên đầu)

  ĐỂ LẤY THÔNG TIN LIÊN HỆ : 
Soạn tin nhắn: TH 176621 gửi 8700 để lấy thông tin, SĐT liên hệ...

Nachi công nghiệp | Van điện từ nachi, Van dầu thủy lực nachiNachi công nghiệp | Van điện từ nachi, Van dầu thủy lực nachiNachi công nghiệp | Van điện từ nachi, Van dầu thủy lực nachiv

Email: sales202@dpsvietnam.com
Điện thoại
: 84-8-62960711 / 62960722 - Fax: 84-8-362810185
HOTLINE: 0987 931 957 - 0909 67 4446 Ms Thao Phụ trách phân phối

VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-A3X-R-C1-22) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-C6-R-C1-22) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (CA-G03-1-20) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (OCF-G03-B60-Y-J50) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (OCF-G03-W60-X-J50) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (OF-G03-P60-(J)50) CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC (PVS-1B-16N3-12) CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC (PVS-1B-22P2-12) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (SA-G01-C5-D2-31) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G01-A3Z-R-C230-31) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G01-C6-R-C2-31) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G01-C6-R-C230-31) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-C5-R-C230-J22) CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-C7Y-R-C230-J22) CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC (VDC-1A-1A2-20) CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC (VDC-2B-2A2-20) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC OCP-G01-W2-21 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC R-G03-1-12 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC (OR-G01-P3-20) CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM IHM-2-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-1-115Y-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-1-135-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-1-135Y-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-2-185-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-2-160-10 CÁI 1 NACHI
CHÂN BƠM MVD-2-160Z-10 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ SS-G03-C5-R-C2-J22 (V) CÁI 1 NACHI
BƠM DẦU THỦY LỰC (VDC-1B-1A3-20) CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC EPR-G01-2-0000-M-8050A CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC ESD-G01-A3X15-D1-6484B CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC EPZ-P04-2-D2-8645A CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC VDC-2B-1A5-E35 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC ESH-G03-D580S2-8194B CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC EPR-G01-4-1212S-12 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G01-C6S-J-C2-31 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G01-E3X-J-C2-31 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC CA-G06-1-20 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C5-R-E1-31 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC OR-G03-B1-J50 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C6-GR-C1-31 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C5-R-C115-31 CÁI 1 NACHI
BƠM THỦY LỰC UPV-1A-16N2-3.7-4-Z-20 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC ZR-T03-B-5127A CÁI 1 NACHI
MÁY CẤP NGUỒN EMA-PD5-N-D-20 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EOG-G01-P2-11 CÁI 1 NACHI
BƠM DẦU THỦY LỰC PVS-2B-35N2-12 CÁI 1 NACHI
BƠM DẦU THỦY LỰC VDR-11B-1A1-1A2-13 CÁI 1 NACHI
VAN THỦY LỰC OCY-G03-W-Y-51 CÁI 1 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G01-A3X-GR-D2-31) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC  (OCY-G01-P-20) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-A3Z-R-C1-J22) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC (SE-G01-E3X-GR-D2-40) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC (SL-G01-E3X-R-C1-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC (SL-G01-C5-R-D2-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G01-C5-R-C230-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G01-C6-R-C2-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G01-C6-R-C230-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G01-A3Z-R-C1-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-A3Z-R-C2-J22) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-C6-R-C2-J22) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G01-A3Z-JR-C230-31) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G03-A3X-R-C2-21) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G03-C7Y-R-C2-21) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-A3X-R-C1-J22) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC (SS-G01-A3X-R-D2-31) CÁI 2 NACHI
VAN KIỂM TRA (VAN 1 CHIỀU) CFR-T03-10 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC OCP-G03-W2-J50 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (TL-G03-2-11) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (OR-G03-P3-J50) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC SA-G03-C6-R-C2-21 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC OCF-G03-A60X-J50 CÁI 2 NACHI
CHÂN BƠM IHM-4-10 CÁI 2 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-C115 CÁI 2 NACHI
BƠM THỦY LỰC PVS-1B-22N1-12 CÁI 2 NACHI
CUỘN CẢM ĐIỆN TỪ (ECB64-C2) CÁI 2 NACHI
VANN THỦY LỰC (G-G03-B-21) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (CP-G03-1-20) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (EPR-G01-2-0012S-12) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (EPR-G01-3-1212S-12) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (EPR-G01-3-0012S-12) CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC (EPR-G01-4-0012S-12) CÁI 2 NACHI
VANN THỦY LỰC (SS-G03-C6-GR-D2-22) CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G03-C5-D2-21 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC DSS-G06-C7Y-AR-C2-22 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC EPR-G01-4-0012-D1-6509F CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC R-G03-3-12   2 NACHI
VAN THỦY LỰC FR-G03-10 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C6-FGR-D1-31 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C6-FGR-D2-31 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C6-FR-D1-31 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G03-C6-D2-21 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G03-C7Y-D2-21 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G03-A3Z-C2-21 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC CP-T10-1-20 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC OCF-G03-W60-Y-50 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G03-C5-R-C2-21 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC ZR-T03-A-5127A CÁI 2 NACHI
BƠM THỦY LỰC VDR-1B-2A3-22 CÁI 2 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EAC64-C1 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC R-T03-A-12 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-C7Y-R-D2-31 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SA-G01-C6-D2-31 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC OR-G03-P1-50 CÁI 2 NACHI
VAN THỦY LỰC OG-G01-A2-21 CÁI 2 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ SS-G01-C5-R-C2-31(V) CÁI 2 NACHI
BƠM THỦY LỰC (VDR-11B-1A3-1A3-22) CÁI 3 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-C230 CÁI 3 NACHI
VAN THỦY LỰC (SS-G03-C5-GR-D2-22) CÁI 3 NACHI
BƠM DẦU THỦY LỰC (VDC-1A-1A4-20) CÁI 3 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G01-H3X-R-C1-31 CÁI 3 NACHI
VAN THỦY LỰC CTN-G02-2-11 CÁI 3 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G03-C5-GR-C1-22 CÁI 3 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-C1 CÁI 3 NACHI
VAN THỦY LỰC OR-G03-P3-50 CÁI 3 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SA-G01-C5-R-C2-31) CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EBB64-E230 CÁI 4 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ (SS-G03-C6-FGR-D2-22) CÁI 4 NACHI
VAN THỦY LỰC SA-G03-A3Z-R-C2-21 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EAC64-E230-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EAC64-D1-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EBB64-D1 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EBB64-E115 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EBB64-C230 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC ECB64-E115 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC ECB64-E230 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC ECB64-D1 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-E115-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-E230-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-D1-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EDC64-D2-1A CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EAC64-E115-1A CÁI 4 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SE-G01-C5-GR-D2-40 CÁI 4 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC ECB64-D2 CÁI 4 NACHI
TẤM TẢN NHIỆT 3A92-001-1050 CÁI 4 NACHI
BƠM THỦY LỰC (VDR-1B-1A3-22) CÁI 5 NACHI
VAN THỦY LỰC (SS-G03-A3X-GR-D2-22) CÁI 5 NACHI
VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SS-G03-C6-R-C2-22 CÁI 5 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC EBB64-C115 CÁI 8 NACHI
CUỘN CẢM CHO VAN ĐIỆN TỪ TH
Hãy nhắn tin: TH 176621 gửi 8700 để nhận thông tin, SĐT liên hệ...
Bạn đang ở nước ngoài? Hãy click TẠI ĐÂY để xem hướng dẫn...


Lưu tin Gửi cho bạn bè In Báo xấu
Chia sẻ tin này:
   
Rao vặt này do thành viên đăng tải và tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để chất lượng tin tốt nhất.
Nếu phát hiện thông tin thiếu chính xác, vui lòng sử dụng chức năng "Báo xấu" để thông báo.
Mọi SMS tham gia dịch vụ đều phải nhận được SMS phản hồi từ hệ thống. Sau 5 phút nhắn tin, nếu bạn không nhận được tin nhắn phản hồi, hãy liên hệ Nhà mạng của bạn để được hoàn cước!